Konvertierung in E-Vignette

Хартиените винетни стикери, купени през 2018 г. и валидни след 1 януари 2019 г., ще запазят своята валидност. Шофьорите трябва да оставят хартиения стикер на предното стъкло на автомобила до датата, на която изтича неговата валидност.

На собствениците и ползвателите на моторни превозни средства се дава възможност за преобразуване на валидните хартиени винетни стикери в е-винетка на сайта  www.bgtoll.bg Шофьорите носят отговорност за верността на подадената информация.

Моля изберете категория на превозното средство