10.597 κάρτες δρομολογίων για την χρέωση διοδίων αγοράστηκαν έως 17 η ώρα την 1η Μαρτίου

10.597 κάρτες δρομολογίων για την χρέωση διοδίων αγοράστηκαν έως 17 η ώρα την 1η Μαρτίου

1 March 2020

10.597 κάρτες δρομολογίων αγοράστηκαν για τους σκοπούς της χρέωσης διοδίων έως 17 η ώρα την 1η Μαρτίου 2020 την πρώτη ημέρα της εισαγωγής του συστήματος διοδίων για οχήματα άνω των 3,5 τόνων. Οι πελάτες επέλεξαν τα κανάλια πωλήσεων της Υπηρεσίας «Οδικής Υποδομής», καθώς οι περισσότερες είναι οι κάρτες που αγοράζονται μέσω τερματικών αυτοεξυπηρέτησης και μέσω του ιστότοπου bgtoll.bg.

Με τη βοήθεια των υπαλλήλων της Εθνικής διοίκησης τέλων διοδίων, που συμβουλεύουν τους οδηγούς επί τόπου στα σύνορα – στα ταμεία και κοντά στα τερματικά αυτοεξυπηρέτησης, χρειάζονται 2-5 λεπτά για να αγοράσετε μια κάρτα δρομολογίων. Αυτό συμβαίνει ενώ οι οδηγοί περιμένουν να μεταποιηθούν τα φορτηγά και τα λεωφορεία τους στο σημείο.

Σχεδόν 14.000 ενσωματωμένες συσκευές που παρέχονται από τις δύο εταιρείες - Εθνικοί προμηθευτές υπηρεσιών -  «Ευφυή συστήματα κυκλοφορίας» Α.Ε. και «ConcordSmart Υποδομή» Α.Ε., τοποθέτηκαν στα φορτηγά οχήματα. Αυτές περιλαμβάνονται στη λεγόμενη λευκή λίστα έγκυρων ενσωματωμένων συσκευών, που παρέχεται την Κυριακή το πρωί από τους Εθνικούς προμηθευτές υπηρεσιών στην Εθνική διοίκηση τέλων διοδίων. Μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδας, αναμένεται να υπογραφούν οι συμβάσεις και με χρήστες GPS trackers.

Την 1η Μαρτίου του 2020, το ηλεκτρονικό σύστημα είσπραξης τέλων διοδίων με βάση την απόσταση που διανύθηκε – διοδία, τέθηκε σε εμπορική λειτουργία. Τα τέλη διοδίων αντικατέστησαν τα ηλεκτρονικά σήματα κυκλοφορίας για οχήματα άνω των 3,5 τόνων που ήδη πληρώνουν για τη χρήση 3.115 χλμ. δρόμων. Από αυτά, τα 803 χλμ. είναι αυτοκινητόδρομοι και τα 2.312 χιλιόμετρα είναι δρόμοι πρώτης κατηγορίας. Σχεδόν 17.000 χιλιόμετρα δρόμων δεύτερης και τρίτης κατηγορίας των περίπου 20.000 χιλιομέτρων του εθνικού οδικού δικτύου θα είναι δωρεάν για τα φορτηγά οχήματα. Για παράδειγμα, δεν υπάρχουν δρόμοι στον νομό Σμόλιαν για τους οποίους οφείλεται τέλος διοδίων.

Τα τέλη διοδίων ανά χιλιόμετρο καθορίζονται σύμφωνα με τη μάζα του οχήματος, την περιβαλλοντική του κατγορία και την κατηγορία του δρόμου. Για τις μαζικές μεταφορές φορτηγών – φορτηγά οχήματα από 3,5 τόνους έως 12 τόνους, τα τιμολόγια κυμαίνονται από 3 έως 7 στοτίνκι ανά χιλιόμετρο, και για τα λεωφορεία από 1 έως 4 στοτίνκι ανά χιλιόμετρο. Για οχήματα άνω των 3,5 τόνων που χρησιμοποιούν ως μόνη πηγή τους τα εναλλακτικά καύσιμα, το τέλος διοδίων θα είναι το 50% της αξίας που καθορίζεται για τον αντίστοιχο τύπο οχημάτων της κατηγορίας EURO VI, EEV οικολογικής κατηγορίας.

Υπάρχουν τρεις διαθέσιμες επιλογές χρέωσης για τους χρήστες του οδικού δικτύου – με κάρτα δρομολογίων, με ενσωματωμένη συσκευή ή με GPS tracker. Τα φορτηγά και τα λεωφορεία αρχικά αναμένεται να χρησιμοποιήσουν κάρτα δρομολογίων και σταδιακά, μέχρι τις 27 Μαρτίου, να είναι εφοδιασμένα με ενσωματωμένη συσκευή ή με GPS tracker.

Η κάρτα δρομολογίων μπορεί να αγοραστεί μέσω καναλιών που πωλούν επίσης ηλεκτρονικά σήματα κυκλοφορίας: από την ιστοσελίδα της Εθνικής διοίκησης τέλων διοδίων www.bgtoll.bg, από την εφαρμογή κινητής τηλεφωνίας BGTOLL, στα σημεία ελέγχου στα σύνορα, στις περιφερειακές οδικές διοικήσεις, από 500 τερματικούς σταθμούς αυτοεξυπηρέτησης σε ολόκληρη τη χώρα, καθώς και στο δίκτυο πωλήσεων των εταίρων της Υπηρεσίας «Οδικής Υποδομής».

Όταν χρησιμοποιεί μια κάρτα δρομολογίων, ο οδηγός ή ο ιδιοκτήτης του φορτηγού οχήματος ή του λεωφορείου εκ των προτέρων εισάγει το επιθυμητό δρομολόγιο στο σύστημα, σημειώνοντας τα σημεία έναρξης και λήξης και μέχρι τέσσερα ενδιάμεσα σημεία, όπως επιθυμεί. Αυτός δηλώνει την κατηγορία του οχήματος, την κατηγορία εκπομπών και τον αριθμό των αξόνων του οχήματος και επιλέγει να δημιουργήσει τη συντομότερη ή ταχύτερη διαδρομή. Ως αποτέλεσμα αυτών των δεδομένων, υπολογίζεται την τιμή της διέλευσης. Η εγκυρότητα της κάρτας δρομολογίου είναι 24 ώρες από την επιλεγμένη στιγμή ενεργοποίησης.

Το δρομολόγιο που ζητήσατε πρέπει να ακολουθείται αυστηρά. Σε περίπτωση ατυχήματος ή άλλου εμποδίου στο δρόμο, με αποτέλεσμα να δηλωθεί ένα δρομολόγιο παράκαμψης, ο οδηγός δεν θα τιμωρηθεί εάν περάσει από αυτό το δρομολόγιο παράκαμψης. Για οποιαδήποτε άλλη απόκλιση από το προεπιλεγμένο δρομολόγιο πρέπει να αγοραστεί μια πρόσθετη κάρτα διαδρομής.

Αν ο οδηγός ή ο ιδιοκτήτης του οχήματος καταγράψει στο σύστημα με την ηλεκτρονική του διεύθυνση, αυτός μπορεί να αγοράσει μία ή περισσότερες κάρτες δρομολογίων έως και επτά ημέρες εκ των προτέρων. Με την επόμενη αίτηση της υπηρεσίας, το σύστημα θα επαναφέρει αυτόματα τα δεδομένα που έχουν ήδη εισαχθεί για λόγους ευκολίας. Για μη εγγεγραμμένους χρήστες, μια κάρτα δρομολογίων μπορεί να αγοραστεί έως και δύο ημέρες εκ των προτέρων, δηλαδή πρέπει να ενεργοποιηθεί το αργότερο στις 23:59 η ώρα της ημέρας που ακολουθεί την αγορά.

Για να διευκολυνθεί η διέλευση από το έδαφος της Βουλγαρίας, οι οδηγοί είχαν στη διάθεσή τους 34 επιπλέον σημεία για την πώληση κάρτων δρομολογίων και 58 τερματικά αυτοεξυπηρέτησης στα διασυνοριακά σημεία ελέγχου. Αυτό επιτρέπει την ταυτόχρονη εξυπηρέτηση 92 φορτηγών οχημάτων.

Στα κύρια σημεία είναι στελεχωμένοι υπάλληλοι της Εθνικής Διοίκησης Διοδίων, που μιλούν τη γλώσσα της γειτονικής χώρας. Αυτοί ενημερώνουν τους οδηγούς για τη νέα μέθοδο χρέωσης, βοηθούν τους στην αγορά καρτών δρομολογίων και παρέχουν πληροφορίες για τους τρέχοντες περιορισμούς της κυκλοφορίας, ώστε να μπορούν να επιλέξουν την πιο κατάλληλη διαδρομή.Για λόγους ευκολίας, εμφανίζονται οδικές κάρτες εμφανώς που παρουσιάζουν μόνιμους περιορισμούς στην κυκλοφορία των οχημάτων άνω των 3,5 τόνων και άνω των 12 τόνων. Όταν η κυκλοφορία είναι έντονη, υπάρχει η προθυμία να συμπεριληφθεί ένα σημείο κινητό πώλησης με δύο θέσεις εργασίας, που να ανακατευθύνεται ανάλογα με τις ανάγκες.

Κατά τις πρώτες ημέρες από την έναρξη λειτουργίας του συστήματος, ο έλεγχος των πληρωμένων τέλων διοδίων θα πραγματοποιηθεί στο έδαφος μέσω των 105 κινητών ομάδων της Εθνικής Διοίκησης Διοδίων. Οι επιθεωρητές θα βοηθήσουν τους οδηγούς κατευθύνοντάς τους στην πλησιέστερη θέση για να πάρουν μια κάρτα δρομολογίων - κατά μήκος του δρόμου αυτοί είναι τα μεγάλα βενζινάδικα.

Σχεδόν 14.000 είναι οι έγκυρες ενσωματωμένες συσκευές τοποθετημένα σε φορτηγά και λεωφορεία κατά την πρώτη ημέρα της έναρξης του συστήματος διοδίων.