Ηλεκτρονικά σήματα κυκλοφορίας και τέλη διοδίων μπορούν να πληρωθούν επίσης και με κάρτα καυσίμου της UTA

Ηλεκτρονικά σήματα κυκλοφορίας και τέλη διοδίων μπορούν να πληρωθούν επίσης και με κάρτα καυσίμου της UTA

29 May 2020

Οι κάτοχοι κάρτας καυσίμου της UTA μπορούν να αγοράζουν με αυτή ηλεκτρονικό σήμα κυκλοφορίας και κάρτα δρομολογίων μέσω των καναλιών πωλήσεων της Υπηρεσίας «Οδικής Υποδομής» (ΥΟΥ). Μέχρι τώρα, οι οδηγοί μπορούσαν να χρησιμοποιούν τραπεζικές κάρτες ή κάρτες καυσίμων της «Shell Bulgaria» Μ.Α.Ε., καθώς και να πληρώνουν τέλη διοδίων σε μετρητά.

Η Υπηρεσία «Οδικής Υποδομής» υπέγραψε συμβόλαιο με τη γερμανική εταιρεία UTA τον μήνα Μάρτιο και μετά η εταιρεία πέρασε με επιτυχία τη διαδικασία για την επίτευξη διαλειτουργικότητας με το ηλεκτρονικό σύστημα συλλογής τέλων διοδίων. Σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις, το συμφωνηθέν συμβόλαιο τίθεται σε ισχύ μετά την επιτυχή απόδειξη της διαλειτουργικότητας των προσφερόμενων καρτών καυσίμου με το ηλεκτρονικό σύστημα της ΥΟΥ και την πληρωμένη τραπεζική εγγύηση.

Οι πληρωμές με τις ατομικές κάρτες καυσίμων πραγματοποιούνται μέσω τερματικών POS στις περιφερειακές οδικές διοικήσεις, στα γραφεία πώλησης στα Διασυνοριακά σημεία ελέγχου «Καλότινα», «Γκιουέσεβο», «Στάνκε Λισίτσκοβο», «Κούλατα», «Ιλίνδεν», «Καπιτάν Ανδρέεβο», «Ντούναβ μόστ» στη Ρούσε, «Ντούναβ μόστ 2» στη Βίντιν και «Σιλίστρα» και στα τερματικά αυτοεξυπηρέτησης. Με κάρτα καυσίμου της UTA μπορεί να πληρωθεί μέσω του ιστότοπου www.bgtoll.bg, καθώς και μέσω της εφαρμογής για κινητά.