Οι οδοί κατηγορίας Β θα χρεώνονται με διόδια από την 1η Ιουλίου

Οι οδοί κατηγορίας Β θα χρεώνονται με διόδια από την 1η Ιουλίου

30 June 2022

Από αύριο οι οδοί κατηγορίας Β θα χρεώνονται για τη κυκλοφορία βαρέων οχημάτων και τα διόδια για αυτοκινητόδρομους και οδούς κατηγορίας Α αυξάνονται σε δύο βήματα. Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 2022, που δημοσιεύτηκε σήμερα στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, θεσπίζονται συντελεστές για το οδικό δίκτυο δεύτερης κατηγορίας. Μέχρι στιγμής ο δασμολογικός συντελεστής για τις οδούς κατηγορίας Β ήταν μηδέν Στοτίνκι. Εγκρίθηκε επίσης σταδιακή αύξηση των τελών διοδίων για οχήματα άνω των 3,5 τόνων - από την 1η Ιουλίου του τρέχοντος έτους και από την 1η Ιανουαρίου 2023.

Τα οχήματα μεταξύ 3,5 και 12 τόνων, ανάλογα με την οικολογική κατηγορία τους, θα πληρώνουν μεταξύ 6 και 9 Στοτίνκι ανά χιλιόμετρο που διανύεται στον αυτοκινητόδρομο. Η τιμή για την κυκλοφορία σε οδούς κατηγορίας Α θα είναι από 5 έως 8 Στοτίνκι ανά χιλιόμετρο και για οδούς κατηγορίας Β- μεταξύ 2 και 3 Στοτίνκι. Για αυτά τα οχήματα, από την 1η Ιανουαρίου 2023, οι τιμές θα είναι από 10 έως 13 Στοτίνκι ανά χιλιόμετρο για αυτοκινητόδρομο, από 6 έως 9 Στοτίνκι ανά χιλιόμετρο για οδό κατηγορίας Α και από 4 έως 7 Στοτίνκι ανά χιλιόμετρο για οδούς κατηγορίας Β, αντίστοιχα.

Από την 1η Ιουλίου, οχήματα άνω των 12 τόνων, που έχουν 2 ή 3 άξονες, σύμφωνα με την οικολογική κατηγορία τους, θα πληρώνουν από 16 έως 20 Στοτίνκι ανά χιλιόμετρο για τον αυτοκινητόδρομο. Η πληρωμή για διέλευση σε οδό κατηγορίας Α θα είναι από 13 έως 17 Στοτίνκι ανά χιλιόμετρο και σε οδούς  κατηγορίας Β- από 9 έως 11 Στοτίνκι ανά χιλιόμετρο. Για αυτά τα φορτηγά, η τιμή από την 1η Ιανουαρίου 2023 θα είναι από 26 έως 30 Στοτίνκι ανά χιλιόμετρο για την διέλευση του αυτοκινητόδρομου, από 22 έως 25 Στοτίνκι για οδούς κατηγορίας Α και από 19 έως 23 Στοτίνκι για οδούς κατηγορίας Β.

Για φορτηγά άνω των 12 τόνων με 4 και επιπλέον άξονες, η τιμή ανά χιλιόμετρο από την 1η Ιουλίου του τρέχοντος έτους θα είναι εντός των ορίων των 15 Στοτίνκι για οδό κατηγορίας Α για οχήματα κατηγορίας EURO VI, EEV και 32 Στοτίνκι για τις κατηγορίες EURO 0, I, II όταν τα φορτηγά κινούνται σε αυτοκινητόδρομο. Από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους, η τιμή θα είναι 29 Στοτίνκι για οδό κατηγορίας Β για την υψηλότερη κατηγορία Euro και 43 Στοτίνκι ανά χιλιόμετρο στον αυτοκινητόδρομο για ένα φορτηγό κατηγορίας EURO 0, I, II.

Σύμφωνα με την κατηγορία οχημάτων και την κατηγορία οδού, τα λεωφορεία μεταξύ 3,5 και 12 τόνων θα πληρώνουν από 1 έως 5 Στοτίνκι ανά χιλιόμετρο από την 1η Ιουλίου και από 2 έως 8 Στοτίνκι από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους. Τα φορτηγά με βάρος άνω των 12 τόνων - από 2 έως 6 Στοτίνκι ανά χιλιόμετρο από τον Ιούλιο και από 3 έως 9 Στοτίνκι ανά χιλιόμετρο από το επόμενο έτος.

Από την 1η Ιανουαρίου 2023, οι τιμές όλων των βινιετών θα μειωθούν κατά 10%. Η πιο προτιμώμενη ηλεκτρονική βινιέτα - η ετήσια, θα κοστίζει 87 BGN αντί για τα σημερινά  97 BGN. Η τιμή της τριμηνιαίας βινιέτας θα είναι 48 BGN αντί 54 BGN, της μηνιαίας - 27 BGN αντί 30 BGN, η εβδομαδιαία – 13 BGN αντί 15 BGN και η βινιέτα του Σαββατοκύριακου – 9 BGN αντί για 10 BGN.

 

ΚΕΝΤΡΟ ΤΥΠΟΥ

30.06.2022