Πάνω από 3.200 κάρτες δρομολογίων αγοράστηκαν κατά τις πρώτες ώρες από την έναρξη του συστήματος διοδίων

Πάνω από 3.200 κάρτες δρομολογίων αγοράστηκαν κατά τις πρώτες ώρες από την έναρξη του συστήματος διοδίων

1 March 2020

Πάνω από 3.200 κάρτες δρομολογίων αγοράστηκαν έως τις 10.00 η ώρα σήμερα το πρωί μετά την έναρξη του συστήματος διοδίων.

Αυτό ανακοινώθηκε από τον Αναπληρωτή Υπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης και Δημοσίων Έργων ΝΙΚΟΛΑΪ ΝΑΝΚΟΒ (NIKOLAY NANKOV). Μαζί με τον καθηγ. ΌΛΕΓΚ ΑΣΈΝΟΒ, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Υπηρεσίας «Οδικής Υποδομής», αυτός έλεγξε την έναρξη λειτουργίας του συστήματος διοδίων στο Διασυνοριακό σημείο ελέγχου «Καλότινα».

Από τις 15.000 ενσωματωμένες συσκευές που διανέμονται, 13.500 ενεργοποιήθηκαν αμέσως μετά τις 5 η ώρα το πρωί.

«Η κατάσταση είναι ήρεμη, η κυκλοφορία είναι έντονη και καθαρά τεχνικά το σύστημα διοδίων λειτουργεί ομαλά», εξήγησε ο ΝΑΝΚΟΒ. Αυτός τόνισε ότι υπάρχουν υπάλληλοι της Εθνικής Διοίκησης Διοδίων, οι οποίοι, όταν είναι απαραίτητο, είναι έτοιμοι να βοηθήσουν τους οδηγούς στην αγορά και την συμπλήρωση των καρτών δρομολογίων.

Η συμπλήρωση μιας τέτοιας κάρτας δεν διαρκεί περισσότερο από 4-5 λεπτά, κατέστη σαφές από τα λόγια του Αναπληρωτή Περιφερειακού Υπουργού.

Ο ΝΙΚΟΛΑΪ ΝΑΝΚΟΒ υπενθύμισε ότι θα καταβληθεί τέλος διοδίων για τη διέλευση αυτοκινητοδρόμων και δρόμων πρώτης τάξης στη χώρα και ότι το τέλος στη Βουλγαρία είναι το χαμηλότερο στην Ευρώπη. Αυτός έδωσε ένα παράδειγμα με τα τέλη στη Σερβία, όπου από την Καλοτίνα έως τα ουγγρικά σύνορα η πιο μαζική εμπορευματική μεταφορά θα πληρώνει περίπου 90 ευρώ, και στη Βουλγαρία από την Καλοτίνα μέχρι του Καπιτάν Ανδρέεβο - περίπου 20 ευρώ.

Όσον αφορά τη μείωση του πεδίου εφαρμογής του συστήματος διοδίων και των τιμών, ο ΝΑΝΚΟΒ ήταν ανένδοτος ότι το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Δημοσίων Έργων είναι υπεύθυνο σε κάθε πολιτική και δεν μπορεί να τοποθετήσει υπερβολικό βάρος σε ένα τμήμα της οικονομικής ζωής της χώρας, διότι αυτό θα έχει αν και ελάχιστη επίδραση σε όλα τα άλλα αγαθά και υπηρεσίες.

Ο αναπληρωτής υπουργός τόνισε επίσης ότι έχουν διαπραγματευτεί με τον κλάδο των μεταφορών και έχουν δεσμευτεί, εάν δεν επιτευχθούν τα δεσμευμένα έσοδα, μετά 3 μήνες από την έναρξη του συστήματος διοδίων, να αναγράψουν τις τιμές και το πεδίο εφαρμογής των δρόμων.

Επί του παρόντος, οι οδηγοί μπορούν να χρεώνονται με κάρτες δρομολογίων, που να αγοραστούν από την ιστοσελίδα www.bgtoll.bg καθώς και από 500 τερματικούς σταθμούς αυτοεξυπηρέτησης κατά μήκος του οδικού δικτύου, καθώς και από βενζινάδικα και από το δίκτυο συνεργατών των εθνικών προμηθευτών υπηρεσιών.

«Έχει δημιουργηθεί η απαραίτητη οργάνωση όλων των διασυνοριακών σημείων ελέγχου στη χώρα, και υπάρχει ένα πινακίδα πληροφοριών σε κάθε διάδρομο εισόδου στην χώρα, για να δηλώνεται πού και σε ποια απόσταση βρίσκεται το πλησιέστερο σημείο πώλησης για μια κάρτα δρομολογίων και πού οι οδηγοί μπορούν να πάρουν μια διαβούλευση» - ανακοίνωσε ο καθηγ. ΌΛΕΓΚ ΑΣΈΝΟΒ – Διευθυντής της Εθνικής Διοίκησης Διοδίων.

Σε περίοπτη θέση υπάρχουν επίσης ειδικές πινακίδες με τις κυρώσεις που απειλούν τους οδηγούς που δεν συμμορφώνονται με τους νέους κανόνες για τα τέλη διοδίων.