Στις 29 Ιουλίου οι πωλήσεις ηλεκτρονικών σημάτων κυκλοφορίας θα παρεμποδιστούν από προγραμματισμένες ενημερώσεις λογισμικού

Στις 29 Ιουλίου οι πωλήσεις ηλεκτρονικών σημάτων κυκλοφορίας θα παρεμποδιστούν από προγραμματισμένες ενημερώσεις λογισμικού

26 юли 2019

Από 17:00 έως 23:00 η ώρα στις 29 Ιουλίου 2019 προγραμματίζονται δραστηριότητες για την εφαρμογή ενημερώσεων του συστήματος ηλεκτρονικής είσπραξης τελών διοδίων βάσει του χρόνου και βάσει της διανυθείσας απόστασης. Είναι δυνατό να προκύψουν μερικές καθυστερήσεις και διακοπές, οι οποίες θα μπορούσαν να παρεμποδίσουν τις πωλήσεις ηλεκτρονικών σημάτων κυκλοφορίας.

Για να αποφευχθεί ο κίνδυνος προβλημάτων με την αγορά ηλεκτρονικού σήματος κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια των προγραμματισμένων ενημερώσεων, συνιστούμε στους οδηγούς να προγραμματίσουν προσεκτικά το ταξίδι τους στο εθνικό οδικό δίκτυο και να αγοράσουν ένα ηλεκτρονικό σήμα κυκλοφορίας εγκαίρως.

Η προγραμματισμένη ανάπτυξη των ενημερώσεων λογισμικού αποτελεί μέρος της προετοιμασίας για την θέση σε λειτουργία του συστήματος διοδίων.