Ποια είναι τα όργανα ελέγχου, τα οποία παρακολουθούν την πληρωμή e-σήματος και τελών διοδίων;

Ποια είναι τα όργανα ελέγχου, τα οποία παρακολουθούν την πληρωμή e-σήματος και τελών διοδίων;

Έλεγχος της πληρωμής τελών σήματος θα πραγματοποιείται από τα όργανα της Εθνικής Διεύθυνσης, του Υπουργείου Εσωτερικών και της Υπηρεσίας «ΤΕΛΩΝΕΙΑ», όταν το οδικό μεταφορικό όχημα βγαίνει εκτός της επικράτειας της Βουλγαρίας από συνοριακό σταθμό ελέγχου.