Πως μπορώ να πληρώσω τέλη αποζημίωσης ή πρόστιμο;

Πως μπορώ να πληρώσω τέλη αποζημίωσης ή πρόστιμο;

Τα τέλη αποζημίωσης μπορούν να πληρωθούν ως εξής:
•    Με την πραγματοποίηση οδικού ελέγχου από τα όργανα της Εθνικής Διεύθυνσης Διοδίων. Τα ίδια τέλη μπορούν να καταβληθούν μόνο και μοναδικά μέσω κάρτας σε POS τερματικά, τα οποία θα διαθέτουν οι κινητές ομάδες του λεγάμενου Σώματος Ελέγχου Διοδίων.
•    Στους συνοριακούς σταθμούς ελέγχου θα είναι εφικτή πληρωμή σε μετρητά, εφόσον λαμβάνεται υπόψη το περιστατικό, ότι το ανάλογο οδικό μεταφορικό όχημα μπορεί να βγει από την χώρα μόνο κατόπιν καταβολής τους.
Ο χρήστης του έναντι πληρωμής οδικού δικτύου θα έχει την δυνατότητα να καταβάλει τέλη αποζημίωσης μέσω τράπεζας, καθώς επίσης στα σημεία πώλησης – σε μετρητά ή μέσω πληρωμής με κάρτα.
Σε περίπτωση οδικού ελέγχου από τα όργανα του Υπουργείου Εσωτερικών, ΔΕΝ επιτρέπεται η επί τόπου πληρωμή τελών αποζημίωσης.

Σε περίπτωση που ο οδηγός αρνηθεί να καταβάλει τέλη αποζημίωσης, στον ίδιο επιβάλλεται διοικητική ποινή, το ύψος της οποίας είναι ίσο των τελών αποζημίωσης και στον ίδιο παρέχεται η δυνατότητα εντός προθεσμίας 14 ημερών να πληρώσει τα τέλη μέσω τράπεζας. Σε περίπτωση που ο οδηγός δεν πληρώσει τα τέλη εντός προθεσμίας 14 ημερών τίθεται σε ισχύ πρόστιμο, το οποίο για τα αυτοκίνητα είναι 300 Λέβα, ενώ για τα οδικά μεταφορικά οχήματα με συνολική τεχνικά επιτρεπόμενη μάζα άνω των 3,5 τόνων είναι 1800 Λέβα.

Ο οδηγός, ο οποίος έχει αρνηθεί να καταβάλει τέλη αποζημίωσης και στον οποίο καταρτίστηκε πράξη διοικητικής παράβασης, για να συνεχίσει το δρομολόγιό του, πρέπει να καταβάλει:

•    Για αυτοκίνητο την αξία του εβδομαδιαίου σήματος ύψους 10 Λέβα.
•    Για μηχανοκίνητο μεταφορικό όχημα άνω των 3,5 τόνων πρέπει να καταβάλει την αξία του εβδομαδιαίου σήματος και μόνο μ’ αυτόν τον τρόπο μπορεί να συνεχίσει το δρομολόγιό του. Η καταβολή είναι εφικτή μόνο με κάρτα.

Το πρόστιμο μπορεί να πληρωθεί και μέσω τράπεζας.