Για ποια μεταφορικά οχήματα ΔΕΝ πληρώνεται e-σήμα?

Για ποια μεταφορικά οχήματα ΔΕΝ πληρώνεται e-σήμα?

Βάσει του Νόμου περί οδών:
Τέλη σήματος πληρώνουν τα πρόσωπα με 50 ή πάνω από 50% μειωμένη ικανότητα προς εργασία και τα πρόσωπα ή οι οικογένειες, που μεγαλώνουν παιδιά με μόνιμες αναπηρίες ηλικίας μέχρι 18 ετών και μέχρι την ολοκλήρωση του κύκλου μέσης εκπαίδευσης, όμως όχι αργότερα από την συμπλήρωση ηλικίας 20 ετών. Σ’ αυτά τα πρόσωπα χορηγείται δωρεάν ηλεκτρονικό σήμα ισχύος ενός έτους.
Τα τέλη σήματος δεν οφείλονται από τα οδικά μεταφορικά οχήματα, με λιγότερους από 4 τροχούς, καθώς επίσης από τροχοφόρα τρακτέρ, ρυμουλκούμενα των τρακτέρ και άλλα αυτοκινούμενα οχήματα, που έχουν ταξινομηθεί προς λειτουργία βάσει του Νόμου περί καταχώρησης και ελέγχου αγροτικών και δασικών οχημάτων.  
Τα οδικά μεταφορικά οχήματα του Υπουργείου Εσωτερικών, της Εθνικής Υπηρεσίας Φύλαξης, της Εθνικής Υπηρεσίας «ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ», της Άμεσης Ιατρικής Βοήθειας και των ένοπλων δυνάμεων επίσης δεν πληρώνουν τέλη σήματος.