Για ποιο λόγο τίθεται σε εφαρμογή τέλη αποζημίωσης?

Για ποιο λόγο τίθεται σε εφαρμογή τέλη αποζημίωσης?

Τα τέλη αποζημίωσης τέθηκαν σε εφαρμογή στις 31.01.2017 στο Νόμο περί οδών, όπως με τροποποιήσεις στο Νόμο περί οδικής κυκλοφορίας, που θα ισχύουν από τις αρχές του έτους 2019, προβλέπεται τα ίδια τέλη να λειτουργήσουν ως μηχανισμός απαλλαγής από διοικητική ποινική ευθύνη σε περίπτωση παραβάσεων στην χρήση του έναντι πληρωμής οδικού δικτύου.
Η δυνατότητα εθελοντικής καταβολής τελών αποζημίωσης αφενός αποσκοπεί στην βελτίωση της είσπραξης των τελών χρήσης του έναντι πληρωμής οδικού δικτύου και αφετέρου τα τέλη αποζημίωσης εξασφαλίζουν την δυνατότητα στον παραβάτη να πληρώσει μεγαλύτερα τέλη με καθυστέρηση και μ’ αυτόν τον τρόπο να απαλλαγεί από την επιβολή κυρώσεων και από τα μέτρα σ’ αυτή την σχέση.

Πίνακας αντιστοιχίας των συμβόλων του ελληνικού αλφαβήτου κατά την αγορά ενός ηλεκτρονικού σήματος κυκλοφορίας για την Βουλγαρία.