Ποια είναι τα όργανα ελέγχου, τα οποία θα παρακολουθούν την χρήση e-σήματος?

Ποια είναι τα όργανα ελέγχου, τα οποία θα παρακολουθούν την χρήση e-σήματος?

Έλεγχος της καταβολής τελών σήματος θα πραγματοποιείται από τα όργανα της εθνικής διεύθυνσης, του Υπουργείου Εσωτερικών και της Υπηρεσίας «ΤΕΛΩΝΕΙΑ» σε περίπτωση που το οδικό μεταφορικό όχημα βγαίνει εκτός της επικράτειας της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας μέσω συνοριακού σταθμού ελέγχου.

Πίνακας αντιστοιχίας των συμβόλων του ελληνικού αλφαβήτου κατά την αγορά ενός ηλεκτρονικού σήματος κυκλοφορίας για την Βουλγαρία.