Ποια μεταφορικά οχήματα υπόκεινται σε χρεώσεις e-σήματος;

Ποια μεταφορικά οχήματα υπόκεινται σε χρεώσεις e-σήματος;

Βάσει του Νόμου περί οδών:
Τα τέλη σήματος καταβάλλονται για τα ακόλουθα οδικά μεταφορικά οχήματα, με συνολική τεχνικά επιτρεπόμενη μέγιστη μάζα μέχρι ή ίση με 3,5 τόνους:
•    Μηχανοκίνητα μεταφορικά οχήματα, με τουλάχιστον τέσσερις τροχούς, τα οποία προορίζονται για τη μεταφορά επιβατών.
•    Μηχανοκίνητα μεταφορικά οχήματα, με τουλάχιστον τέσσερις τροχούς, τα οποία προορίζονται για τη μεταφορά φορτίων.
•    Μηχανοκίνητα μεταφορικά οχήματα υψηλής διαβατότητας.
Τα οδικά μεταφορικά οχήματα, τα οποία προορίζονται για την έλκυση ημιρυμουλκούμενων, θεωρούνται οδικά μεταφορικά οχήματα, τα οποία προορίζονται για τη μεταφορά φορτίων με πάνω από 2 άξονες, ανεξάρτητα από τον αριθμό των αξόνων και από το γεγονός εάν το ημιρυμουλκούμενο είναι ή δεν είναι με σύνδεση.
Σε περίπτωση που το οδικό μεταφορικό όχημα κυκλοφορεί με συνδεδεμένο ρυμουλκούμενο και σε περίπτωση που η συνολική επιτρεπόμενη τεχνικά μέγιστη μάζα του συρμού υπερβαίνει 3,5 τόνους, για το ρυμουλκούμενο πρέπει να καταβληθούν επιπρόσθετα τέλη σήματος για την ίδια κατηγορία οδικού μεταφορικού οχήματος.