Ποια μεταφορικά οχήματα υπόκεινται σε χρεώσεις e-σήματος?

Ποια μεταφορικά οχήματα υπόκεινται σε χρεώσεις e-σήματος?

Βάσει του Νόμου περί οδών:
Τα τέλη σήματος καταβάλλονται για τα ακόλουθα οδικά μεταφορικά οχήματα, με συνολική τεχνικά επιτρεπόμενη μέγιστη μάζα μέχρι ή ίση με 3,5 τόνους:
•    Μηχανοκίνητα μεταφορικά οχήματα, με τουλάχιστον τέσσερις τροχούς, τα οποία προορίζονται για τη μεταφορά επιβατών.
•    Μηχανοκίνητα μεταφορικά οχήματα, με τουλάχιστον τέσσερις τροχούς, τα οποία προορίζονται για τη μεταφορά φορτίων.
•    Μηχανοκίνητα μεταφορικά οχήματα υψηλής διαβατότητας.
Τα οδικά μεταφορικά οχήματα, τα οποία προορίζονται για την έλκυση ημιρυμουλκούμενων, θεωρούνται οδικά μεταφορικά οχήματα, τα οποία προορίζονται για τη μεταφορά φορτίων με πάνω από 2 άξονες, ανεξάρτητα από τον αριθμό των αξόνων και από το γεγονός εάν το ημιρυμουλκούμενο είναι ή δεν είναι με σύνδεση.
Σε περίπτωση που το οδικό μεταφορικό όχημα κυκλοφορεί με συνδεδεμένο ρυμουλκούμενο και σε περίπτωση που η συνολική επιτρεπόμενη τεχνικά μέγιστη μάζα του συρμού υπερβαίνει 3,5 τόνους, για το ρυμουλκούμενο πρέπει να καταβληθούν επιπρόσθετα τέλη σήματος για την ίδια κατηγορία οδικού μεταφορικού οχήματος.

Πίνακας αντιστοιχίας των συμβόλων του ελληνικού αλφαβήτου κατά την αγορά ενός ηλεκτρονικού σήματος κυκλοφορίας για την Βουλγαρία.