Ποιες είναι οι συνέπειες σε περίπτωση που οδηγώ χωρίς σήμα?

Ποιες είναι οι συνέπειες σε περίπτωση που οδηγώ χωρίς σήμα?

Σε περίπτωση που δεν καταβάλατε τέλη σήματος για την χρήση του έναντι πληρωμής οδικού δικτύου, εσείς είστε παραβάτης και πρέπει να επιβληθεί πρόστιμο σε βάρος σας.
Η διαπίστωση της παράβασης πραγματοποιείται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος και μέσω σταθερών και κινητών καμερών της εθνικής διεύθυνσης διοδίων με τοποθεσία στην οδό. Ο έλεγχος της πληρωμής τελών σήματος θα πραγματοποιείται από τα όργανα του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς επίσης και από την Υπηρεσία «ΤΕΛΩΝΕΙΑ», σε περίπτωση που το οδικό μεταφορικό όχημα βγαίνει εκτός της επικράτειας της Βουλγαρίας από τον συνοριακό σταθμό ελέγχου.   
Στους δρόμους της Βουλγαρίας θα λειτουργούν περίπου 300 σταθερές κάμερες και θα κυκλοφορούν περίπου 105 οχήματα τα οποία κατά την διάρκεια του ημερονυκτίου θα ελέγχουν μέσω ανάγνωσης του αριθμού κυκλοφορίας του οχήματος και μέσω ελέγχου στο σύστημα εάν έχουν καταβληθεί τα ανάλογα τέλη κυκλοφορίας – e-σήμα.

Πίνακας αντιστοιχίας των συμβόλων του ελληνικού αλφαβήτου κατά την αγορά ενός ηλεκτρονικού σήματος κυκλοφορίας για την Βουλγαρία.