Ποιοι δρόμοι στην Βουλγαρία περιλαμβάνονται στο σύστημα χρέωσης τελών μέσω e-σήματος;

Ποιοι δρόμοι στην Βουλγαρία περιλαμβάνονται στο σύστημα χρέωσης τελών μέσω e-σήματος;

Με την υπ’ αριθμόν 945 Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου της 1ης Δεκεμβρίου 2004 εγκρίθηκε η περιγραφή των εθνικών οδών, για τις οποίες εισπράττονται τέλη χρήσης της οδικής υποδομής – τέλη σήματος - http://www.api.bg/files/8013/6854/9750/APi-Putishta-vinetki.pdf.

Χάρτη με τα οδικά τμήματα, για τα οποία χρησιμοποιείται e-σήμα, μπορείτε να δείτε εδώ.