Πόσο καιρό ισχύουν τα χάρτινα αυτοκόλλητα?

Πόσο καιρό ισχύουν τα χάρτινα αυτοκόλλητα?

Τα χάρτινα αυτοκόλλητα, τα οποία λήγουν το 2019, θα παραμείνουν σε ισχύ μέχρι την ημερομηνία λήξης. Το αυτοκόλλητο σήμα πρέπει να παραμείνει κολλημένο στο παρμπρίζ   μέχρι τη λήξη του ώστε να μπορεί να επιθεωρηθεί από τα όργανα ελέγχου.