ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΩ ΜΑΖΙ ΜΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΕΝΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΧΑΡΤΙΟΥ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ?

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΩ ΜΑΖΙ ΜΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΕΝΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΧΑΡΤΙΟΥ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ?

Η επαλήθευση της πληρωμής του τέλους σήματος κυκλοφορίας πραγματοποιείται από τους αντίστοιχους φορείς ελέγχου με έλεγχο για την ύπαρξη σωστά παραγόμενου και έγκυρου ηλεκτρονικού σήματος κυκλοφορίας στο ηλεκτρονικό σύστημα σύμφωνα με τον Νόμο περί οδών, άρθ. 10а (5), καθώς οι χρήστες κατά τον έλεγχο δεν είναι υποχρεωμένοι να παρουσιάσουν το ηλεκτρονικό σήμα κυκλοφορίας που τους έχει εκδοθεί ή την απόδειξη για την πραγματοποιούμενη πληρωμή.