Τι είναι e-σήμα και ηλεκτρονικό σύστημα είσπραξης τελών κυκλοφορίας?

Τι είναι e-σήμα και ηλεκτρονικό σύστημα είσπραξης τελών κυκλοφορίας?

Από την 1η Ιανουαρίου 2019 η στην Βουλγαρία θα εφαρμοστεί e-σήμα για την χρήση του εθνικού οδικού δικτύου, Οι τιμές του e-σήματος παραμένουν αμετάβλητες για όλα τα μεταφορικά οχήματα. Από το έτος 2019 θα εφαρμοστεί αυτοκόλλητο σήμα καταβολής τελών με ισχύ για το Σαββατοκύριακο για τα αυτοκίνητα. Με την θέση σε ισχύ του e-σήματος καταργείται η ανάγκη το αυτοκόλλητο σήμα να κολληθεί στο παρμπρίζ του αυτοκινήτου. Σε περίπτωση ελέγχου την τροχαία, οι οδηγοί δεν είναι υποχρεωμένοι να επιδείξουν έγγραφο, το οποίο πιστοποιεί την αγορά σήματος.

Για την υλοποίηση της δραστηριότητας είσπραξης τελών κυκλοφορίας, η Υπηρεσία «ΟΔΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ» χειρίζεται Σύστημα ηλεκτρονικής είσπραξης τελών κυκλοφορίας. Το σύστημα είναι συνδυασμός από τεχνικά μέσα και διαδικασίες, μέσω των οποίων πραγματοποιείται πώληση, επιβεβαίωση και έλεγχος της νόμιμης χρήσης του οδικού δικτύου.

Πίνακας αντιστοιχίας των συμβόλων του ελληνικού αλφαβήτου κατά την αγορά ενός ηλεκτρονικού σήματος κυκλοφορίας για την Βουλγαρία.