Τι εννοείται με τέλη αποζημίωσης και θα καταργηθούν τα πρόστιμα σε περίπτωση έλλειψης e-σήματος μετά την εφαρμογή των καινούριων τελών αποζημίωσης?

Τι εννοείται με τέλη αποζημίωσης και θα καταργηθούν τα πρόστιμα σε περίπτωση έλλειψης e-σήματος μετά την εφαρμογή των καινούριων τελών αποζημίωσης?

Όχι, η εφαρμογή τελών αποζημίωσης δεν καταργεί τα πρόστιμα.
Όλοι οι οδηγοί, οι ιδιοκτήτες και οι νομείς οδικών μεταφορικών οχημάτων, οι οποίοι χρησιμοποιούν το έναντι πληρωμής οδικό δίκτυο, χωρίς να έχουν πληρώσει τα ανάλογα τέλη και που δεν έχουν πληρώσει τέλη για την χρήση του εθνικού οδικού δικτύου (e-σήμα ή τέλη διοδίων) είναι παραβάτες και υπόκεινται σε πρόστιμο.  

Σε περίπτωση που ο οδηγός αρνηθεί να καταβάλει τέλη αποζημίωσης, στον ίδιο επιβάλλεται διοικητική ποινή, το ύψος της οποίας ανέρχεται στα τέλη αποζημίωσης και στον ίδιο παρέχεται η δυνατότητα εντός προθεσμίας 14 ημερών να πληρώσει τα τέλη μέσω τράπεζας. Σε περίπτωση που ο οδηγός δεν πληρώσει τα τέλη εντός προθεσμίας 14 ημερών, τίθεται σε ισχύ το πρόστιμο, όπως για τα αυτοκίνητα το πρόστιμο ανέρχεται στο ύψος των 300 Λέβα, ενώ για τα οδικά μεταφορικά οχήματα με συνολική τεχνικά επιτρεπόμενη μάζα άνω των 3,5 τόνων ανέρχεται σε 1800 Λέβα. Στον οδηγό, ο οποίος έχει αρνηθεί να πληρώσει τέλη αποζημίωσης καταρτίζεται πράξη διοικητικής παράβασης και ο ίδιος για να συνεχίσει το δρομολόγιό του πρέπει να καταβάλλει:

•    Για τα αυτοκίνητα την αξία του σήματος για το Σαββατοκύριακο ύψους 10 Λέβα.
•    Για μηχανοκίνητα μεταφορικά οχήματα με βάρος άνω των 3,5 τόνων πρέπει να πληρώσει την αξία του εβδομαδιαίου σήματος και μόνο μ’ αυτόν τον τρόπο μπορεί να συνεχίσει το δρομολόγιό του. Η καταβολή είναι εφικτή μόνο μέσω κάρτας.  

Εφόσον ο παραβάτης πληρώσει τέλη αποζημίωσης με την διαπίστωση της παράβασης ή εντός προθεσμίας 14 ημερών από την κατάρτιση της πράξης διαπίστωσης διοικητικής παράβασης, τότε ο ίδιος απαλλάσσεται από διοικητική ποινική ευθύνη και στον ίδιο δεν επιβάλλεται πρόστιμο, το οποίο είναι σε σημαντικά μεγαλύτερο ύψος.

Πίνακας αντιστοιχίας των συμβόλων του ελληνικού αλφαβήτου κατά την αγορά ενός ηλεκτρονικού σήματος κυκλοφορίας για την Βουλγαρία.