Από που μπορώ να αγοράσω е-σήμα?

Από που μπορώ να αγοράσω е-σήμα?

Ηλεκτρονικά e-σήματα μπορούν να αγοραστούν εφόσον χρησιμοποιούνται μερικοί άνετοι τρόποι για τους χρήστες του εθνικού οδικού δικτύου:
•    Στην διεύθυνση στο διαδίκτυο ως εξής: www.bultoll.bg
•    Μέσω εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα.
•    Μέσω τερματικών αυτόματων συναλλαγών στα εμπορικά καταστήματα και στις περιφερειακές οδικές διευθύνσεις της Υπηρεσίας «ΟΔΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ».
•    Σε ταμείο στα εμπορικά καταστήματα και στις περιφερειακές διευθύνσεις οδών της Υπηρεσίας «ΟΔΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ».

Πίνακας αντιστοιχίας των συμβόλων του ελληνικού αλφαβήτου κατά την αγορά ενός ηλεκτρονικού σήματος κυκλοφορίας για την Βουλγαρία.