Πώς γράφεται ο αριθμός εγγραφής του αυτοκινήτου στα κυριλλικά ή στα λατινικά?

Πώς γράφεται ο αριθμός εγγραφής του αυτοκινήτου στα κυριλλικά ή στα λατινικά?

Η καταχώρηση των συμβόλων του αριθμού καταχώρισης των οδικών οχημάτων στον ιστότοπο και στην κινητή εφαρμογή για την αγορά ηλεκτρονικής σήμανσης μπορεί να είναι και στα κυριλλικά και στα λατινικά, αλλά πρέπει να αντιστοιχεί στα σύμβολα στον ίδιο τον αριθμό καταχώρισης. Κατά την εισαγωγή ενός αριθμού εισάγονται μόνο γράμματα και αριθμοί. Σε περίπτωση που ο αριθμός εγγραφής περιέχει μια παύλα, σημείο ή ένα διάστημα, τα ίδια δεν εισάγονται. Οι αλφαβητικοί χαρακτήρες του αριθμού εγγραφής γράφονται με κεφαλαία γράμματα.

Παράδειγμα:

Σωστά: CB0000HP, OB0000BT, BP0000PB

Λανθασμένα: SV0000NR, OV0000VT, VR0000RV

Τα σύμβολα 0 (μηδέν) και Ο (γράμμα Ο) δεν είναι εναλλάξιμα. Για ένα ψηφίο του αριθμού πρέπει να γράφεται 0 (μηδέν) και για το γράμμα - "O"

Πίνακας αντιστοιχίας των συμβόλων του ελληνικού αλφαβήτου κατά την αγορά ενός ηλεκτρονικού σήματος κυκλοφορίας για την Βουλγαρία.