Πως μπορώ να πληρώσω e-σήμα?

Σε περίπτωση online αγοράς από την ιστοσελίδα www.bultoll.bg και μέσω της εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα μπορείτε να πληρώσετε με κάρτα.
Η πληρωμή σε μετρητά είναι εφικτή μόνο σε περίπτωση αγοράς e-σήματος σε ταμείο στα σημεία πώλησης και στις περιφερειακές οδικές διευθύνσεις της Υπηρεσίας «ΟΔΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ». Στα αναφερόμενα σημεία πώλησης είναι εφικτή πληρωμή και με κάρτα, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης μέσω κάρτας καυσίμων. Η πληρωμή e-σήματος μπορεί να πραγματοποιηθεί και μέσω τράπεζας. Προς τον σκοπό αυτό είναι απαραίτητο πρώτα να αγοραστεί από www.bultoll.bg και σε περίπτωση τραπεζικού εμβάσματος στο πεδίο «αιτιολογία πληρωμής» να αναφερθεί ο αριθμός αναγνώρισης του e-σήματος που δημιουργήθηκε.

Πίνακας αντιστοιχίας των συμβόλων του ελληνικού αλφαβήτου κατά την αγορά ενός ηλεκτρονικού σήματος κυκλοφορίας για την Βουλγαρία.