ΠΟΣΟ ΚΑΙΡΟ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΖΕΤΑΙ Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΕΜΒΑΣΜΑ, ΜΕ ΚΑΡΤΑ Η ΜΕΤΡΗΤΑ?

ΠΟΣΟ ΚΑΙΡΟ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΖΕΤΑΙ Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΕΜΒΑΣΜΑ, ΜΕ ΚΑΡΤΑ Η ΜΕΤΡΗΤΑ?

Όταν αγοράζετε ένα ηλεκτρονικό σήμα με τραπεζικό έμβασμα, χρειάζεται τεχνολογικός χρόνος για να αντικατοπτρίζεται η πληρωμή, όπως συμβαίνει σε όλες τις τραπεζικές μεταφορές. Ως εκ τούτου, οι οδηγοί που επιθυμούν να πληρώσουν ένα ηλεκτρονικό σήμα με τραπεζικό έμβασμα πρέπει να το πράξουν τουλάχιστον τρεις εργάσιμες ημέρες πριν από το ταξίδι, καθώς η περίοδος αυτή ισχύει όταν είναι σωστή η ορθογραφία στην εντολή πληρωμής του αριθμού PAY της πληρωμής και όταν έχει κατατεθεί το σωστό ποσό που υπολογίζεται στο αριθμό PAY.

Σε αιτία πληρωμής στην εντολή πληρωμής γράφεται μόνο το κωδικό PAY δεκατριών ψηφίων, που δημιουργήθηκε με την εγγραφή ηλεκτρονικού σήματος (χωρίς κενά και άλλες πληροφορίες).
Για παράδειγμα: PAY1901198888888

Για κάθε παραγόμενο κωδικό PAY εκπονείται ξεχωριστή εντολή πληρωμής. Λάβετε υπόψη ότι οι εντολές πληρωμής επεξεργάζονται αυτόματα και συνεπώς οι πληροφορίες πρέπει να συμπληρωθούν σωστά.

Ως αποδέκτης γράφεται η ΥΟΥ ή ΥΥπηρεσία «ΟΔΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ».

Η πληρωμή για ένα ηλεκτρονικό σήμα με τραπεζική κάρτα ή μετρητά αντανακλάται εντός πέντε λεπτών στο σύστημα. Οι αγοραστές ηλεκρονικού σήματος  μπορούν να ελέγξουν μέσω του κουμπιού <<Έλεγχος σήματος>> στην ιστοσελίδα bgtoll.bg αν το σήμα είναι έγκυρο.
Οδηγίες τραπεζικής μεταφοράς