Περιγραφή προμηθευτών /ДДД-συντομογραφία/

Περιγραφή προμηθευτών /ДДД-συντομογραφία/

Με Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Υπηρεσίας «Οδικής Υποδομής» № 23745/19 από τις 12.11.2019 αναφέρεται TOLL BG Ltd ως Παροχέας δηλωθέντων στοιχείων (ΠΔΣ). 

                +359 885 122 722

 

Με Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Υπηρεσίας «Οδικής Υποδομής» №23747/19 από τις 12.11.2019 αναφέρεται DAK-22 Ltd ως Παροχέας δηλωθέντων στοιχείων (ΠΔΣ).