Περιγραφή προμηθευτών /ДДД-συντομογραφία/

Περιγραφή προμηθευτών /ДДД-συντομογραφία/