Σταδιοδρομίες

Ελεύθερες θέσεις

Σε σχέση με την εφαρμογή e-σήματος και σε σχέση με την εφαρμογή χρεώσεων διοδίων, στην Υπηρεσία «ΟΔΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ» δημιουργείται ειδικό τμήμα της Εθνικής Διεύθυνσης Διοδίων, για το οποίο προσλαμβάνονται υπάλληλοι.

Πληροφορίες σε σχέση με τις απαιτήσεις προς του ειδικούς που αναζητούνται μπορείτε να βρείτε: