Проверка на електронна винетка на правоимащите лица

Проверка на електронна винетка на правоимащите лица

23 January 2019

Чрез бутон „Проверка на електронна винетка на правоимащите лица“ на сайта на Агенцията за социалното подпомагане може да извършите проверка за валидност на винетка.

Дирекциите „Социално подпомагане“ обработват и одобряват документите в 7-дневен срок от подаването им, след което ги предоставя по електронен път чрез защитен канал на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

В срок до края на работния ден, следващ деня на получаване на дневната заявка, АПИ издава безплатна годишна електронна винетка със срок на валидност една година.