Създават звено ”Национално ТОЛ управление” към Апи

Създават звено ”Национално ТОЛ управление” към Апи

24 October 2018

Правителството реши - създава се ”Национално ТОЛ управление” към Агенция ”Пътна инфраструктура”. На днешното заседание на Министерски съвет беше прието постановление за изменение и допълнение на Правилника за структура, дейността и организацията.

Промените са във връзка с предстоящото въвеждане на Електронна система за събиране на пътни такси на база на изминато разстояние за превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3.5 тона (ТОЛ) и на база време за леки автомобили с обща технически допустима максимална маса до или равна на 3.5 тона (електронна винетка), пишат от пресцентъра на МС.

С промените се допълват правомощията на Апи - изрично е предвидено тя да осъществява функциите за събиране на пътни такси и осъществяване на контрол и надзор върху доставчиците на услуги за електронно събиране на такси за изминало разстояние.

Междувременно стана ясно и че дейността на "Националното ТОЛ управление" се финансира с над 2 млн. лв., отпуснати по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ).

Решението също е взето днес на събранието на кабинета. Средствата ще спомогнат за ефективното управление на новосъздаденото звено, както и подготовката за въвеждане в експлоатация на смесената електронна система за ТОЛ такса и електронна винетка.

Средствата ще бъдат осигурени за сметка на преструктуриране на централния бюджет за 2018 г.

С парите ще се обезпечат разходите по експлоатацията на 105 моторни превозни средства, оборудвани с мобилни камери за осъществяване на контрол по републиканската пътна мрежа.

Предоставеният ресурс ще послужи и за режийни разходи и наеми за разполагане на 500 терминала за самообслужване, за оборудване на работни помещения в администрацията на "Национално ТОЛ управление" и други дейности.