За колко време се отразява плащането на е-винетка с банков превод, карта или в брой

За колко време се отразява плащането на е-винетка с банков превод, карта или в брой

18 January 2019

При купуването на електронна винетка по банков път е необходимо технологично време за отразяване на плащането, както при всички банкови трансфери. Затова шофьорите, които искат да платят е-винетка чрез банков трансфер, трябва да го направят поне три работни дни преди пътуването. Този срок е валиден при коректно изписване в платежното нареждане на PAY номера на плащането (моля, не въвеждайте други символи и знаци освен генерирания PAY номер) и е внесена коректната сума, изчислена в PAY номера.

В основание за плащане в платежното нареждане се изписва единствено и само тринадесетцифрения PAY код , който е генериран при регистрацията на е-винетка /без интервали и друга информация/.

Например: PAY1901198888888

За всеки генериран PAY код се изготвя отделно платежно нареждане. Обръщаме ви внимание, че платежните нареждания се обработват автоматично и затова информацията трябва да бъде попълнена коректно.

Като получател се изписва АПИ или Агенция ,,Пътна инфраструктура".
 

Плащането за е-винетка с банкова карта или в брой се отразява до пет минути в системата.

Купилите електронна винетка могат да проверят чрез бутона "Проверка на винетка" на уеб сайта bgtoll.bg дали винетката е валидна.