АПИ вписа две фирми като доставчици на декларирани (GPS) данни

АПИ вписа две фирми като доставчици на декларирани (GPS) данни

15 November 2019

Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) вписа две компании като доставчици на декларирани (GPS) данни, които ще се използват за изчисляване на дължимите от тежкотоварните автомобили тол такси. Компаниите „Тол БГ“ ЕООД и „Дак-22“ ЕООД  са първите включени в публичния списък, достъпен на интернет страницата на Националното тол управление – bgtoll.bg.

Съгласно чл. 20 ал. 2 от Наредба за условията, реда и правилата за изграждане и функциониране на смесена система за таксуване  на различните категории пътни превозни средства на база време и на база изминато разстояние лицето, събиращо пътни такси, вписва доставчиците на декларирани данни в публичен списък, който поддържа на интернет страницата си.

Доставчиците на декларирани данни ще предоставят за обработка на националните и европейските доставчици на услуги - партньори на Агенция „Пътна инфраструктура“, информация за географското позициониране на техните клиенти по републиканската пътна мрежа. На база на обработените данни Националното тол управление ще изчислява дължимата тол такса на съответния тежкотоварен автомобил. Доставчиците на декларирани данни ще използват устройства за спътниково позициониране (GPS тракери) или бордови устройства.

Процедурата и заявлението за вписване на доставчици на декларирани данни в публичния списък могат да бъдат открити на сайта bgtoll.bg в раздел „За нас“, както и на сайта на агенция „Пътна инфраструктура“ api.bg.