Обявлението за подписания договор за 24-часов мониторинг и поддържане на тол системата е изпратено в АОП

Обявлението за подписания договор за 24-часов мониторинг и поддържане на тол системата е изпратено в АОП

19 January 2021

Агенция „Пътна инфраструктура“ и Консорциум „КАПШ ТРАФИК СОЛЮШЪНС“ ДЗЗД подписаха договор за извършването на „Проактивен мониторинг и експлоатационна поддръжка и надграждане с нови функционалности на електронната система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа на база изминато разстояние за превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 т (Тол) и на база време за леки автомобили с обща технически допустима максимална маса до 3,5 т (електронна винетка)“. Целта е да се осигури непрекъснат 24-часов мониторинг, анализ за работата на електронната система и текущото й натоварване. Договорът с приложенията към него е публикуван в Портала за електронни обществени поръчки - https://app.eop.bg/today/69687. В законоустановения срок днес обявлението за подписания договор е изпратено в Агенцията по обществени поръчки.

С подписването на договора се обезпечава експлоатацията на електронната система за пътни такси с функционалностите, с които е изградена, и изискването за постоянно поддържане и непрекъснат денонощен мониторинг на всичките й параметри, реакция преди възникването на евентуален технически проблема и превантивното му разрешаване в максимално кратък срок. Досега това се правеше от IT експертите в Националното тол управление, които ще продължат да го осъществяват, но въз основа на подписания договор работата им ще бъде подпомогната от IT експерти на „КАПШ ТРАФИК СОЛЮШЪНС“.

По подобен начин се поддържа тол системата в Чехия, а преди години е оперирана и системата в Германия.