„Телетол“ АД не предоставя услуги за плащане на пътни такси

„Телетол“ АД не предоставя услуги за плащане на пътни такси

27 April 2020

Дружеството „Телетол“ АД не предоставя услуги за плащане на пътни такси – е-винетки и тол, и не извършва никакви дейности, възложени от Агенция “Пътна инфраструктура”. То е вписано в регистъра на Националните доставчици на услуги (НДУ), поддържан от АПИ, но няма влезли в сила договори. АПИ прави това уточнение по повод неточни информации в медиите относно ареста на представители на дружеството.
“Телетол” АД имаше сключени два договора с  АПИ, съгласно действащите до 29 ноември 2019 г. общи условия, определящи правилата за продажба на е-винетки и тол от НДУ. Договорът за събиране на винетни такси е прекратен, защото не е постигната оперативна съвместимост с електронната система, а този за тол –  не е подписан от „Телетол“ АД, съгласно промяната в Общите условия от 29 ноември 2019 г. и новите правила.