Всички видове превозни средства, регистрирани в Република Украйна, които осъществяват хуманитарни мисии са освободени от пътни такси

Всички видове превозни средства, регистрирани в Република Украйна, които осъществяват хуманитарни мисии са освободени от пътни такси

17 March 2022

Всички видове превозни средства, регистрирани в Република Украйна, които осъществяват хуманитарни мисии или превозват бежанци от Украйна, се освобождават от пътни такси - електронна винетка и тол, при ползване на републиканската пътна мрежа в България. Мярката е въведена с решение на Министерския съвет и е в сила за периода от 24 февруари т. г. до отпадане на необходимостта от оказване на хуманитарна и медицинска помощ. Тя допълва мерките, които държавата взема за подпомагане на Украйна във връзка с извънредната военна обстановка и задълбочаващата се хуманитарна криза.

От заплащане на винетна такса и тол такса, независимо от своята категория и технически характеристики, се освобождават пътните превозни средства на Украйна, както следва:

 - всички пътни превозни средства, независимо от своята категория и технически характеристики, които ползват платената пътна инфраструктура на територията на Република България, с цел осъществяване на хуманитарна помощ;

 - всички пътни превозни средства, независимо от своята категория и технически характеристики, съставляващи конвои, предназначени за оказване на хуманитарна или медицинска помощ.

В Националното тол управление всеки ден от 8 ч. до 22 ч. работи кол център за обслужване на потребителите. На телефон 0700 10 876 или на e-mail: info@bgtoll.bg всички граждани, в т. ч. и украинските, могат да получат необходимата им информация.