Електронен фиш влиза в сила за тол системата от началото на следващата година

Електронен фиш влиза в сила за тол системата от началото на следващата година

23 October 2019

Източник: Източник: Дарик радио

Лазерен скенер заснема триизмерно автомобила, изчисляват се габаритите му и осите, две камери засичат предния и задния регистрационен номер, третата прави панорамна снимка, а в същото време сензор измерва теглото в движение. Това се случва в секундите, в които преминаваме през рамките на тол системата по пътищата. От следващата година системата ще започне автоматично да залавя нарушителите, които не са платили пътна такса. От 1 януари в сила ще влезе и електронният фиш, каза за Дарик проф. Олег Асенов, член на Управителния съвет на Агенция "Пътна инфраструктура".

Репортер: Кога се очаква да започне да функционира електронният фиш?

Олег Асенов: Неговото въвеждане до голяма степен зависи от броя на хартиените винетки, които са все още в обръщение, така че реално след 1 януари няма да има хартиени винетки, ние ще имаме всички възможности да го въведем с цел да не санкционираме потребителите, които не са конвертирали винетките си по служебен път и по този начин да са нарушители без да са такива. Така че в началото на новата година ще имаме една нова придобивка.

Репортер: Какво ще представлява този процес? Какво се случва преди електронния фиш, след електронния фиш?

Олег Асенов: За да кажем най-просто разликата между електронен фиш и акт за установяване, актът за установяване е документ за установено нарушение в присъствие на нарушителя и в присъствие на контролния орган. А електронният фиш е също механизъм за установяване на нарушение в отсъствие на нарушителя и в отсъствие на контролния орган на базата на електронна система, каквато законът ни е дал. Което означава, че разположените на територията на страната стационарни и мобилни контролни единици, или точки, в които има камери, си отварят очите, регистрират регистрационния номер, проверяват в централизираната база данни, ако това е лек автомобил има ли закупена електронна винетка, това ако е товарен автомобил след въвеждане на тола дали има предплатен тол, преди тола – пак електронна винетка. Ако има валидно право, този номер се забравя. Ако няма валидно право за пътуване, този номер отива в т.нар. база данни за нарушителите. Един нарушител може да мине през деня - в рамките на едно денонощие - няколко пъти през различни рамки. Важното е да се знае, че нарушенията се групират, което означава, че в рамките на един ден ще има едно единствено нарушение – защото и такива въпроси често хората си задават: „След всяка рамка ли като мина, ще бъда глобяван“. Тоест ще има едно нарушение, което в края на деня ще бъде оформено като електронен фиш. В зависимост от законовите способи за връчване, в момента единственото връчване е по начина, по който и КАТ връчват електронните фишове, тоест по пощата, нарушителите ще бъдат информирани за това, че имат такъв тип документ за установяване на нарушенията. Получавайки го документа, те имат също законовото право в рамките на 14 дни да заплатят компенсаторна такса или да възразят срещу този фиш, ако по някакъв начин смятат, че неправомерно или нецелесъобразно, или просто защото не им харесва, са били санкционирани. Респективно, ако платят компенсаторна такса, наказателното производство не продължава. Ако не заплатят, отиваме към наказателно постановление. Органът по закон, който наказва, е председателят на УС на АПИ или упълномощени от него лица. След изтичане на 14-дневния срок след установено връчване на електронния фиш, се издава наказателно постановление. Наказателното постановление е документ за наложена вече глоба, съгласно тарифата и закона, като оттам нататък тече друг срок за заплащане на самото наказателно постановление – 30-дневен. След като завърши и този срок, и не бъде заплатено наказателното постановление, ние вече имаме разработен и тестван интерфейс към НАП, за да може тези наказателни постановления да отидат за така нареченото – не ми харесва думата, ама такава е – принудително събиране, при което вече НАП със средствата на приходна агенция може и има право да събере тези средства.

Репортер: Какви други нарушения освен липсата на електронна винетка ще могат да се засичат? Чува се от различни страни, скоро включително газовата и петролна асоциация също изразиха надежда, че ще могат да се засича дали се пренася незаконно гориво, например?

Олег Асенов: Ние работим съвместно с агенция „Митници” много сериозно в тази насока. Мога да кажа, че добре са напипали пулса колегите, но това са специализирани операции, които ние планираме, така че повече от това няма как да кажа. Но искам да кажа, че имаме техническа възможност да проследяваме товари, имаме техническа възможност да наблюдаваме трафика в зоните на акцизни складове, да речем. Също разработваме съвместно с Дирекция „пътни такси и разрешителни” контрола върху претоварването и извънгабаритните товари с въвеждането, пак казвам, на автоматичния контрол и респективно, на тол системата, ще можем да правоприлагаме и за наличие на извънгабаритен товар, извън класическия маршрут, по който той е зареден, както и за претоварване.

Репортер: От технологична гледна точка как се случва регистрирането на нарушители?

Олег Асенов: Ние имаме два типа, най-общо казано, контролни точки от стационарната инфраструктура. Единият тип контролни точки са оборудвани със средства за прецизно сканиране, или това са лазерни 3D скенери, които на практика правят 3D заснемане на пътното превозно средство с цел да определят неговия габарит и брой оси и оттам да го класифицират. Същевременно при навлизане на базата на сензора от лазерния скенер на ППС се прави заснемане с отделна камера на преден номер, друга камера се грижи за заснемане на задния номер на същата лента и трета камера прави панорамно заснемане на преминаването на ППС пред съответната контролна точка. Ако контролната точка е и контролна точка със сензор за измерване на натоварване, се прави и измерване на осевото натоварване в движение на ППС. За контролните точки, които са оборудвани със средства за видео класкификация, а не с лазерни скенери, функцията на лазерния скенер и това да се определи какъв клас е ППС, се извършва от специализирана видео камера, монтирана на практика перпендикулярно на плоскостта на движение, на посоката на движение на ППС, като по този начин с допълнителен модул за видео класификация, който е в архитектурата на контролната точка, на базата на заснетото видео изображение отново се прави 8+1 класа класификация на ППС, преброяване на броя на осите, а останалите функции се запазват – преден номер, заден номер, панорамно заснемане, и ако имаме, пак казвам, такъв сензор.

Репортер: След като се оказа, че се редуцира обхватът на тол таксуването, как ще функционират рамките извън него?

Олег Асенов: Рамките, които не попадат на платени пътни участъци, а те са относително малко, ще работят, за да контролират извънгабаритен трафик, както и заплащане на винетна такса, тъй като покритието за винетната такса остава цялостно. Също и функцията на автомобилите, мобилните контролни единици също ще се видоизмени. Те ще бъдат разположени също в участъци, в които към момента не се прави интензивна проверка за винетна такса, имам предвид по-периферни пътни участъци, които са в добро състояние, да речем от третокласна пътна мрежа, но към момента не са в основния профил на типичните участъци, които се контролират, както и сгъстяване на контрола в изходите към ГКПП.