Ce ar însemna taxa compensatoare și dacă ar cădea amenzile pentru lipsa de vinietă electronică, după instituirea taxei noi compensatorii?

Ce ar însemna taxa compensatoare și dacă ar cădea amenzile pentru lipsa de vinietă electronică, după instituirea taxei noi compensatorii?

Nu, instituirea taxei compensatorii nu revocă amenzile.
Toți conducătorii auto, proprietarii sau utilizatorii de autovehicule, care ar utiliza rețeaua de drumuri cu plată, fără a fi fost achitat taxa respectivă, și care n-ar fi fost achitat taxa utilizare rețelei de drumuri naționale (vinietă electronica sau  taxa toll) vor fi considerați drept contravenienți , urmând a-li se aplica o amendă.
În caz de contravenție se încheie un proces verbal de constatare contravenției administrative pe baza căruia se va emite ordonanță penală, prin care se  va aplica amenda respectivă. În caz că, contravenientul ar achita taxa compensatoare în momentul constatării  contravenției sau în termen de 14 zile, din ziua încheierii procesului verbal contravenției administrative, acesta din urma va fi exonerat de răspunderii administrative penale și nu-i s-ar fi aplicat  o amendă, care ar fi într-un cuantum majorat.

În caz că, conducătorul auto ar refuza  să achite  taxa compensatoare, îi s-ar fi  aplicat un act de contravenție administrativă, al cărui cuantum este egal cu taxa compensătoare, acordându-i se posibilitate ca  în termen de 14 zile să achite pe calea bancară taxa respectivă. În caz că, conducătorul auto n-ar taxa respectivă în termen de 14 zile, ar fi  intrat în vigoare amendă – pentru autoturismele, fiind 300 BGN, pentru autovehicule cu masă totală maximă  tehnic admisibilă peste 3,5 t, fiind 1800 BGN.
Conducătorul auto, care ar fi refuzat să achite  taxa compensatoare, fiindu-i însheiat un act de contravenție administrativă, pentru  a-și continua pe drum, trebuie să achite:
•    Pentru autoturisme – contravaloarea vinietei week-end este 10 BGN.
•    Pentru autovehicule cu masă peste 3,5t – trebuie să achite contravaloarea vinietei de 7 zile și numai  așa ar putea să-și  continue pe drum. Achitarea  fiind posibilă  doar cu card.  
În caz că, conducătorul auto ar achita  taxa compensatoare  în  momentul constatării contravenției sau în termen de 14 zile, de la  încheierea  actului de  constatare contravenției, el ar fi exonerat de răspundere administrativ  penală și nu-i s-ar fi  aplicat  amendă,  care ar fi cu un cuantum mai mare.