De ce se instituie taxa compensatoare?

De ce se instituie taxa compensatoare?

Taxa compensatoare este  instituită la data de 31 ianuarie 2017 prin  Legea privind drumurile publice, precum și cu Legea privind circulația pe drumurile publice,  modificată, care vor  avea efect de la începutul anului 2019, aceeași fiind pusă în acțiune ca un mecanism de exonerare de răspunderii administrative penale, în caz de contravenții legate cu utilizarea rețelei de drumuri cu plată. Oportunitatea privind achitarea voluntară a taxei compensatorii , pe de o parte ar avea ca scop să crească procesul de colectare taxelor de utilizare rețelei de drumuri, dar pe de altă parte - taxa compensatoare ar permite contravenientului să achite o  taxă mai mare cu întârziere, astfel încât pentru a evita aplicarea sancțiunilor și măsurilor aferente lor.

În caz de verificare  pe drum din partea organelor din cadrul Ministerului Afacerilor Interne,  NU va fi posibilă achitarea taxei compensatorii la fața locului.

În caz că, conducătorul auto ar refuza  să achite  taxa compensatoare, îi s-ar fi  aplicat un act de contravenție administrativă, al cărui cuantum este egal cu taxa compensătoare, acordându-i se posibilitate ca  în termen de 14 zile să achite pe calea bancară taxa respectivă. În caz că, conducătorul auto n-ar taxa respectivă în termen de 14 zile, ar fi  intrat în vigoare amendă – pentru autoturismele, fiind 300 BGN, pentru autovehicule cu masă totală maximă  tehnic admisibilă peste 3,5 t, fiind 1800 BGN.
Conducătorul auto, care ar fi refuzat să achite  taxa compensatoare, fiindu-i însheiat un act de contravenție administrativă, pentru  a-și continua pe drum, trebuie să achite:
•    Pentru autoturisme – contravaloarea vinietei week-end este 10 BGN.
•    Pentru autovehicule cu masă peste 3,5t – trebuie să achite contravaloarea vinietei de 7 zile și numai  așa ar putea să-și  continue pe drum. Achitarea  fiind posibilă  doar cu card.  
În caz că, conducătorul auto ar achita  taxa compensatoare  în  momentul constatării contravenției sau în termen de 14 zile, de la  încheierea  actului de  constatare contravenției, el ar fi exonerat de răspundere administrativ  penală și nu-i s-ar fi  aplicat  amendă,  care ar fi cu un cuantum mai mare.

Amenda poate fi achitată și prin tranzacție bancară.