Хартиените винетни стикери все още ли са валидни?

Хартиените винетни стикери все още ли са валидни?
Источник: Имам стикер винетка закупена през 2018 г., чиято валидност изтича през 2019 г. Валидна ли е стикер винетката ми?

През 2019 г. ще е налице т.н. преходен период, в който хартиени винетни стикери, закупени през 2018 г., и чийто срок на валидност изтича през 2019 г. ще запазят своята валидност.

За пътни превозни средства с обща технически допустима максимална маса до или равна на 3,5 т.

Всички собственици и ползватели на  автомобили, които попадат в този случай трябва да запазят залепени на предното стъкло на автомобила си хартиения винетен стикер до датата, на която изтича неговата валидност. С това, при проверка на място, ще се установи, че те коректно използват платената пътна мрежа с валидна винетка.

За намаляване на проверки по пътя Агенция пътна инфраструктура и Национално тол управление дават възможност сегашните хартиени винетни стикери да бъдат преобразувани (конвертирани). Това може да бъде направено на уеб страницата www.bgtoll.bg с избор на бутон „конвертиране на е-винетка“.

За пътни превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 т.

За всички собственици и ползватели на  автомобили с обща технически допустима максимална маса над 3,5 т. е валидна горепосочената информация с краен срок 15 август 2019 г, включително. След тази дата окончателно изтича валидността на всички хартиени винетни стикери за тази категория пътни превозни средства и от 16 август 2019 г. се преминава на таксуването им на база тол такса.