Колики jе износ санкција?

Колики jе износ санкција?

Казна за коришћење плаћене мреже путева креће се од 300 лева за путничка возила и до 3000 лева за тешка возила, и то:
    • Возач који вози аутомобил на плаћеној путној мрежи, за који није платио вињету, казниће се новчаном казном од 300 лева;
    • Возач који вози тешко возило на плаћеној путној мрежи за које није испунио релевантне обавезе везане за даљину или није платио путарину (винету, картицу или Тол), казниће се новчаном казном од 1800 лева;
    • Власник тешко возило за које није плаћена путарина у целости или делимично, укључујући и као резултат погрешно уписане податке (техничке карактеристике пута или путни део, пређен пут, категорија друмског возила и број осовина, његове еколошке карактеристике), казниће се новчаном казном од 2500 лева. Казниће се регистровани корисник возила, ако га има. Ако је власник или регистровани корисник правно лице, казниће се новчана санкција у износу од 2500 лева.
    • Ако се користи плаћену путну мрежу без плаћене вињете, и укупно са овим регистарски број аутомобила је нечитко или недоступан на било који начин, возач казниће се 500 лева
    • Ако се плаћена путна мрежа користи од теретних возила без наплаћивања путне таксе и укупно са овим регистарски број је нечитко или недоступан на било који начин, новчана казна износи 3000 лева.

Од 2019. године уведену је компензаторијиску накнаду, што даје могућност да се добровољно плати коришћење путне мреже, без да се изриче административне казне, која је у износ већи од те накнаде.

Са пројектом Савјета министара Уредбе о изменама и допунама тарифе за такси које наплаћује агенција за путне инфраструктуре, која је још увек у јавној расправи, регулисани су следеће компензацијске накнаде:
Додатне информације можете пронаћи овде

У случају да би возач одбије да плати ту компензаторијиску накнаду, онда бити састављена административна казна, која ће бити у износу те компензаторијиске накнаде  и возач има могућност да то плати путем банке у року од 14 дана. С претпоставком да возач не плати новчану казну у року од 14 дана, онда ће бити кажњен да плати 300 лева за путничко возило и 1800 лева за друмско возило са укупном техничком дозвољеном максималном масом већом од 3,5 т.

Возач, који није платио компензаторијиску накнаду и је састављена административна казна, да би наставио, мора да плати:
    - за друмско возило - вредност викенд винете - 10 лева.
    - за друмско возило са укупном техничком дозвољеном максималном масом већом од 3,5 тона мора да плати вредност недељне вињете и то је једини начин да продужи даље. Плати се једино путем картице.