Шта се дешава ако возим без вињета?

Шта се дешава ако возим без вињета?

Ако нисте платили вињету за коришћење плаћене путне мреже, онда сте прекршилац закона и бићете кажњени.
Успостављање прекршаj се обавља путем електронских система и преко фиксних и мобилних камера за вођење националне путаринe. Контрола уплате вињете ће носити Министарства унутрашњих послова и Агенција за царину када је возило напустило територију Бугарске преко граничног прелаза.
На путевима Бугарске ће радити скоро 300 фиксних камери и 105 аутомобила, који ће контролишу,читајући регистарски број аутомобила и да ли се плаћа одговарајући порез - Е-вињету.