Како да сазнам да ли је е-вињета коју сам купио важећа?

Како да сазнам да ли је е-вињета коју сам купио важећа?

Приликом куповине е-вињету преко интернет странице www.bgtoll.bg/sr/ и мобилне апликације, након последњег корака, на екрану се генерише потврда успешне куповине.
Иста информација ће бити послата и на наведену е-меjл адресу.
Приликом куповине е-вињете на продајном месту или у регионалној установи на путу АПИ, као и на самоуслужном терминалу, биће генерисана потврда о издавању е-вињету.
Ова потврда, као и потврда успешне куповине, ни су службени папири и нисте дужни да их поднесете службеницима који врше контролу на путу.
На саjту www.bgtoll.bg/sr/ и на терминалу се може проверити валидност купљене е-вињете у свако доба.