Како могу платити е-вињету?

Како могу платити е-вињету?

Куповином преко интернет странице web.bgtoll.bg и коришћењем мобилне апликације плаћање можете обавити картицом.

Плаћање у готовини је могуће само у случајевима када е-вињету купујете на благајни у продајним пунктовима и у регионалним управама АПИ. У пунктовима за продаjу такође можете да платите картицом, укључујући и картицу за гориво.

Плаћање е-вињета се може вршити и путе, банке. За то је најпре потребно купити е-вињету преко интернет странице web.bgtoll.bg и плаћање путем банке у поље „основа за плаћање“ морате уписсати идентификациони број генерисане е-вињете.