Šta se dešava ako upišem pogrešne podatke o registarskom broju automobila, e-mail ili rok važenja e-vinjete?

Šta se dešava ako upišem pogrešne podatke o registarskom broju automobila, e-mail ili rok važenja e-vinjete?

Prilikom kupovine e-vinjete, odgovornost za popunjavanje ispravnih informacija snosi vlasnik ili korisnik automobila.

U čl.5, st.3 Naredbe o uslovima, redu i pravilima o izgradnji i funkcionisanju mešovitog sistema za naplatu različitih kategorija vozila na osnovu vremena i na osnovu pređenog rastojanja, piše: „Odgovoornost za nepravilno deklarisane podatke o registarskom broju vozila, njegovoj kategoriji ili periodu važenja takse vinjete snosi vlasnik ili korisnik vozila, dok se u slučaju nepravilno deklarisanih podataka smatra da za to vozilo nije plaćena taksa za vinjetu.”

Agencija „Putna infrastruktura” i Nacionalna uprava putarina ne snose odgovornost u slučaju pogrešno upisanih informacija.

Prilikom kupovine na veb-sajtu www.bgtoll.bg, terminal za plaćanje i mobilna aplikacija sistema zahtevaju u završnom koraku proveru upisanih informacija. Pozivamo korisnike koji kupuju e-vinjetu da, pre nego što potvrde plaćanje, pažljivo pregledaju i provere upisane informacije