ZA KOLIKO VREMENA SE OBRAĐUJE PLAĆANJE BANKOVNIM TRANSFEROM, PLATNOM KARTICOM ILI U GOTOVINI?

ZA KOLIKO VREMENA SE OBRAĐUJE PLAĆANJE BANKOVNIM TRANSFEROM, PLATNOM KARTICOM ILI U GOTOVINI?

Prilikom kupovine elektronske vinjete bankovnim transferom potrebno je tehnološko vreme za obrađivanje uplate, kao kod svih bankovnih transfera. Zbog toga, vozači koji žele da plate elektronsku vinjetu bankovnim transferom, treba to da urade najmanje tri radna dana pre putovanja, a ovaj rok je važeći pod uslovom da je u platnom nalogu ispravno upisan PAY broj uplate i da je uplaćena odgovarajuća suma, izračunata u PAY broju.

U polju „svrha uplate“ na platnom nalogu upisuje se jedino i samo trinaestocifren PAY broj, koji se generiše prilikom registracije e-vinjete. /bez intervala i drugih informacija/.

Na primer: PAY1901198888888

Za svaki generisani PAY broj se priprema zasebni platni nalog. Obraćamo vam pažnju da se platni nalozi obrađuju automatski i zbog toga sve informacije treba da budu pravilno popunjene.

Kao primalac se upisuje API ili Agencija „Putna infrastruktura”.

Plaćanje e-vinjete platnom karticom ili u gotovini se obrađuje do pet minuta u sistemu. Vozači koji su kupili elektronsku vinjetu mogu proveriti da li je vinjeta važeća klikom na dugme „Provera vinjete” na veb-sajtu bgtoll.bg.

Uputstva za bankovni transfer