Do kada su važeće papirne vinjete?

Do kada su važeće papirne vinjete?

Papirne vinjete, koje su važeće i tokom 2019. godine, ostaju važeće do isticanja njihovog roka. Nalepnica sa vinjetom treba da ostane zalepljena na prednjem staklu do isticanja roka vinjete, kako bi mogla biti proverena od strane kontrolnih organa.