Како могу да платим компензациjску накнаду или новчану казну?

Како могу да платим компензациjску накнаду или новчану казну?

Компензацијска накнада се може платити:
• приликом провере на путу од стране контролних органа националних власти. Иста може бити плаћена само и једино картицом преко ПОС терминала, којим ће бити опремљени мобилни тимови Националних органа.
• на граничним прелазима биће омогућено и плаћање у готовини, узимајући у обзир чињеницу да возило може да  напусти земљу тек након уплате.
Корисник плаћене путне мреже има могућност да уплати накнаду путем банке, као и у продајним пунктовима - у готовини или картицом.

Након инспекције службеника МУП-а на путу, накнада  се НЕ може платити.

У случају да би возач одбије да плати ту компензаторијиску накнаду, онда бити састављена административна казна, која ће бити у износу те компензаторијиске накнаде  и возач има могућност да то плати путем банке у року од 14 дана. С претпоставком да возач не плати новчану казну у року од 14 дана, онда ће бити кажњен да плати 300 лева за путничко возило и 1800 лева за друмско возило са укупном техничком дозвољеном максималном масом већом од 3,5 т.
Возач, који није платио компензаторијиску накнаду и је састављена административна казна, да би наставио, мора да плати:
    - за друмско возило - вредност викенд винете - 10 лева.
    - за друмско возило са укупном техничком дозвољеном максималном масом већом од 3,5 тона мора да плати вредност недељне вињете и то је једини начин да продужи даље. Плати се једино путем картице.
Да би возач платио компензаторијиску накнаду кад је прекршај извршен или у року од 14 дана после административне казне, онда му се не изриче новчана казна, која је у износ већи од те накнаде.

Новчана казна може бити плаћена путем банке.