Која возила подлежу плаћању е-вињета?

Која возила подлежу плаћању е-вињета?

Према „Закону о путевима“:

Накнада за вињету се плаћа за следећа возила са техничком дозвољеном масом до 3,5 тона:
• моторна возила са најмање четири точка и намењена су за превоз путника;
• моторна возила са најмање четири точка и намењена су за превоз робе;
• теренска (off-road) возила.

Путничка возила намењена за вучу полуприколице сматрају се друмским возилима намењеним за превоз робе са више од 2 осовине, без обзира на број осовина и да ли је полуприколица прикључена или не.
Када се путно возило вози са приколицом и где укупна технички дозвољена маса комбинације прелази 3,5 тоне, додатна вињета ће се платити за приколицу за исту категорију путног возила.