Који су путеви покривени системом плаћања е-вињете у Бугарској?

Који су путеви покривени системом плаћања е-вињете у Бугарској?

Анексом бр. 2 уз тачку 2. Одлуке Савета министара бр. 959 / 31.12.2018. Списак републичких путева за које се наплаћује накнада за коришћење путне инфраструктуре - 

dv.parliament.bg/DVPics/2019/3_19/3_19_pril.pdf

Мапу путева за које је неопходно коришћење е-вињете можете погледати овде.