Који су путеви покривени системом плаћања е-вињете у Бугарској?

Који су путеви покривени системом плаћања е-вињете у Бугарској?

Одлуком бр. 945 Већа министара од 1. децембра 2004. године утврђен jе списак републичких путева за који се прикупља накнада за коришћење путне инфраструктуре - вињета http://www.api.bg/files/8013/6854/9750/APi-Putishta-vinetki.pdf

Мапу путева за које је неопходно коришћење е-вињете можете погледати овде.