МОРАМ ЛИ КУПИТИ Е-ВИЊЕТУ ЗА ПРИКОЛИЦЕ / КАМП ПРИКОЛИЦЕ?

МОРАМ ЛИ КУПИТИ Е-ВИЊЕТУ ЗА ПРИКОЛИЦЕ / КАМП ПРИКОЛИЦЕ?

За аутомобила + приколице/камп приколице преко 3,5 тоне укупне тежине, куповина е-Вињету Категорије 3 је обавезна. Рок важења вињете за приколице/камп приколице може бити различити од рок важења вињете за аутомобил.