МОРАМ ЛИ ОБАВЕЗНО НОСИТИ СА МНОМ КОПИЈЕ ДОКУМЕНТА О КУПУВИНИ Е-ВИЊЕТУ ЗА ПРИКОЛИЦЕ / КАМП ПРИКОЛИЦЕ У ПИСАНОМ ОБЛИКУ?

МОРАМ ЛИ ОБАВЕЗНО НОСИТИ СА МНОМ КОПИЈЕ ДОКУМЕНТА О КУПУВИНИ Е-ВИЊЕТУ ЗА ПРИКОЛИЦЕ / КАМП ПРИКОЛИЦЕ У ПИСАНОМ ОБЛИКУ?

Надлежна контролна тела проводе верификацију плаћања вињете провером постојања правилно генерисане и важеће електронске вињете у електронском систему према Закону о путевима чл.10а (5), тако да корисници нису обавезни да доставе издату електронску вињету или потврду о извршеној уплати.