Шта су електронска вињета и електронски систем за наплату путарине?

Шта су електронска вињета и електронски систем за наплату путарине?

Од 1. јануара 2019. године у Бугарској ступа на снагу употреба електронске вињете за коришћење националне путне мреже. Цене е-вињета остају непромењене за сва возила. Од 2019. године уведена је викенд вињета за путничке аутомобиле. Ступањем на снагу е-вињете није потребнодржати налепницу на ветробранском стаклу на возилу. Након инспекције од стране надзорних органа возачи нису обавезни да поднесу документ којим се потврђује да су купили вињету.

За обављање наплату путарине Агенција „Путна инфраструктура“ (АПИ) управља системом за електронску наплату путарине. Систем је комбинација техничких средстава и поступака по којима се продаја обавља, такође се врши валидација и контрола регулисане употребе путне мреже