Шта значи компензацијска накнада и хоће ли казна због одсуства е-вињете бити поништене након увођења нове компензацијске накнаде?

Шта значи компензацијска накнада и хоће ли казна због одсуства е-вињете бити поништене након увођења нове компензацијске накнаде?

Не, увођење компензацијске накнаде не поништава новчане казне.
Сви возачи, власници или корисници возила који користе путну мрежу, а који нису платили накнаду за коришћење националне путне мреже (е-вињете или путарине) крше закон и треба да плате новчану казну.
У супротном ће бити састављен акт за успостављање административног прекршаја на основу којим је изречена новчана казна. Ако учинилац плати новчану казну у року од 14 дана од дана доношења акта о оснивању административног прекршаjа, исти ће бити ослобођен од административне одговорности, а неће добити новчану казну у знатно већем износу.