Зашто је у Бугарској уведена е-вињета?

Зашто је у Бугарској уведена е-вињета?

У Бугарској се  2019. године уводе е-вињета и порез као савремени начин за прикупљање накнаде за употребу  путне мреже. На тај начин се генеришу потребна финансијска средства, која се потом користе за развој постојећих и нових путева, укључујући и безбедност на путевима.
Систем наплате путарине се заснива на савременим технологијама које омогућавају погодан начин за плаћање и спровођење контроле без ометања слободног кретања возила.
Систем уводи поштен и европски модел фактурисања.